logo eurohaushaustechnik

Địa chỉ: A4.10, khu dân cư Everrich 3, Đường Phú Thuận, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903 982 269

Email: technikhaus@technikhaus.vn

Website: www.technikhaus.vn

 • Nguyễn Song Hải

  Số điện thoại: 0909998217

 • Nguyễn Bình Minh

  Số điện thoại: 0906862269

 • Nguyễn Tuấn Anh

  Số điện thoại: 0909891429

 • Hà Tiến Anh

  Số điện thoại: 0903938695

 • Hoàng Uyên Phương

  Số điện thoại: 0903953855