VELUX INTEGRA® electric top-hung roof window

  • Mở dễ dàng đến 45 độ tạo ra tầm nhìn toàn cảnh không bị gián đoạn
  • Cảm biến mưa tự động đóng cửa sổ mái trong trường hợp trời mưa
  • Bảo vệ nhiệt được thiết kế đặc biệt
  • Nhận điều khiển ứng dụng thông minh và hoạt động dựa trên cảm biến bằng cách thêm VELUX ACTIVE với NETATMO

Tư vấn, báo giá: