Cách thức trang trí tường

Cách thức trang trí cũng hoàn toàn đa dạng như nhẹ nhàng, sinh động, hiện đại, truyền thống…..quan trọng là hài hòa với tổng thể các không gian trong nhà. Khi trang trí theo hình thức này cần chú ý đến những vấn đề sau: Sử dụng một mảng tường...

Ngày đăng: 30/07/2021