Chống thấm tầng hầm

Tầng hầm là nền móng của mọi công trình, việc chống thấm cho nền móng vô cùng quan trọng và luôn được đề cao nhằm bảo vệ cũng như nâng cao tuổi thọ của công trình. Hệ thống sản phẩm chống thấm Delta đảm bảo sự thông thoáng, khô ráo cho tầng hầm, biến khu vực ẩm thấp nhất thành không gian sinh hoạt hiệu quả.