DELTA®-EQ DRAIN

Tấm chống thấm DELTA® TERRAXX được sản xuất đặc biệt để chống thấm tuyệt đối cho tầng hầm, vật liệu chuyên biệt có tuổi thọ 50 năm được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN ISO 25619-2, EN ISO 13433, DIN EN ISO 11058 và EN ISO 12956 của Châu Âu.

Kích thước: 2,40 m x 12,5 m / 1 m x 12,50 m / 2 m x 12,50 m / 2,50 m x 12,50 m

Tải Catologue:

Tư vấn, báo giá: