Bu lông lục giác Mạ kẽm 8.8

Bu lông lục giác, được thực hiện theo DIN 933, hoàn toàn có ren. Các bu lông thép không gỉ này có chất lượng “cấp 70”.
Din nr : 933
Chất liệu : Mạ kẽm 8.8
Tên thay thế : Chốt đầu lục giác, bu lông đai ốc

Tư vấn, báo giá: