Bu lông lục giác

Din nr : 931
Chất liệu : Thép trần 8.8
Tên thay thế : bu lông đen, bu lông trần

Tư vấn, báo giá: