Bu lông lục giác (ren đầy đủ)

Din nr : 933
Chất liệu : thép không gỉ A2
Tên thay thế : bu lông thép không gỉ, bu lông đai ốc, thép không gỉ

Tư vấn, báo giá: