Bu lông lục giác (một phần ren)

Bu lông lục giác, được thực hiện theo DIN 931, một phần có ren. Các bu lông thép không gỉ có chất lượng “cấp 70”.

Din nr : 931
Chất liệu : Mạ kẽm 8.8
Tên thay thế : Chốt đầu lục giác, bu lông vai

Tư vấn, báo giá: